Oorsprong van shiatsu

Shiatsu is een Japans woord . Het betekent letterlijk: druk (atsu) met de vingers (shi). De naam verscheen voor het eerst in het begin van de XXste eeuw, met Tokujiro Namikoshi, die de eerste shiatsu-stijl heeft uitgevonden. Het was een combinatie van de diagnosefilosofie en de behandelingtechnieken van de acupunctuur met een vorm van massage, met name anma. Het Japanse Ministerie van Gezondheid heeft shiatsu in 1947 erkend.

Shiatsu behoort tot de wereld van de Oosterse filosofie en geneeskunde. Mens en heelal worden opgevat als een geheel en worden bekeken aan de hand van begrippen zoals Yin en Yang, de 5 elementen, de 5 geesten, de 12 meridianen, de 8 buitengewone meridianen, de voedende cyclus, de controlerende cyclus, de KI-energie, de eenheid van geest en lichaam… Dit is een holistische benadering en de mens wordt beschouwd als een microcosmos, een afspiegeling van de macrocosmos.

Oeroude naslagwerken staan aan de basis van deze visie, o.a. “de Gele Keizer” » (Su Wen), de Nan Jing, de Yi Jing…

Bij “Shinmon” ontvang je shiatsu zoals onderwezen bij Yuichi Kawada Sensei. Dhr. Kawada is de stichter van de Yoseido Shiatsu School in Brussel. Hij studeerde bij zijn vader en bij de Nippon Shiatsu School en bezit het officieel diploma van de Japanse Staat.